warsztaty > I MIĘDZYNARODOWE WARSZTATY MODY
19 - 24.04.2010
I MIĘDZYNARODOWE WARSZTATY MODY
"AWANGARDA - tendencje i trendy w sztuce XX wieku. W poszukiwaniu własnej kreacji i oryginalnych rozwiązań ideowo - artystycznych."

Międzynarodowe Warsztaty Mody w Łodzi organizowane są przez Fundację Future in Fashion oraz Muzeum Sztuki w Łodzi. W tym roku odbędzie się ich pierwsza edycja.

Każdego roku do udziału w warsztatach zostaną zaproszone inne kraje partnerskie i inni wykładowcy - specjaliści i autorytety z dziedziny mody. Warsztaty adresowane są do studentów europejskich uczelni artystycznych.

Celem Międzynarodowych Warsztatów Mody jest stworzenie przestrzeni do dialogu między modą a innymi dziedzinami sztuki w kontekście wielokulturowym. To także popularyzacja i prezentacja nowoczesnej sztuki projektowej w oparciu o dziedzictwo kulturowe, jakim jest unikatowa kolekcja sztuki awangardowej XX wieku, którą dysponuje Muzeum Sztuki w Łodzi.

Moda, jako dziedzina sztuki współczesnej, pojawia się w formie komunikatu, który istnieje pomiędzy twórcą a odbiorcą. To także dialog prowadzony ze sztuką, bazujący na niej lub odwołujący się do niej.

Do udziału w warsztatach zostali zaproszeni studenci i wykładowcy z kilku szkół europejskich (w tym: z Polski, Włoch, Austrii oraz Anglii), którzy podczas warsztatów będą pracować w międzynarodowych grupach nad wspólnymi projektami.

Tematem warsztatów w 2010 roku jest: "AWANGARDA - tendencje i trendy w sztuce XX wieku. W poszukiwaniu własnej kreacji i oryginalnych rozwiązań ideowo - artystycznych."

Warsztaty rozpoczną się zaprezentowaniem przez każdą uczelnię sztuki awangardowej swojego kraju.

Będzie to pewnego rodzaju konfrontacja tradycji i nowoczesności w myśl filozofii sztuki użytkowej wielkiego artysty Władysława Strzemińskiego.

Warsztaty mają stworzyć platformę porozumienia poza podziałami kulturowymi, środowiskowymi, a także mają na celu przybliżenie stronie zagranicznej polskiej sztuki nowoczesnej, która odgrywała i odgrywa znaczącą rolę w świecie.

Warsztaty o charakterze międzynarodowym przyczynią się do przełamywania barier językowych i kulturowych, oraz pozwolą opracować system pracy w grupie międzynarodowej, oparty na wzajemnym szacunku i tolerancji.

Warsztatom towarzyszyć będzie publikacja w postaci katalogu i film dokumentujący etapy pracy studentów oraz realizację zadania. Do realizacji materiału filmowo - zdjęciowego zostali zaproszeni studenci Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej. Efekty nowatorskich dokonań młodych twórców zostaną zaprezentowana na wystawie po-warsztatowej.

Koordynatorzy:

dr hab. Sylwia Romecka-Dymek (Fundacja Future in Fashion)

dr hab. Małgorzata Czudak (Akademia Sztuk Pieknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi)

Opiekunowie studentów:

Adrianna Grudzińska (Fundacja Future in Fashion)

Minh Duc Pham (Fundacja Future in Fashion)

 

organizator
fundacja future in fashion
sponsorzy
msv.com.pl
patroni
trufle.co
partnerzy
oko.edu.pl
All Rights Reserved Œ 2010 - 2013 Fundacja Future in Fashion | Polityka prywatności